_homePage-09

ניתן לרשום
כל יהודי,
נשים, גברים וילדים

_homePage-08

ניתן לרכוש אות
גם אם יש אות
בספר תורה אחר

_homePage-07

ניתן לרכוש אות
עבור
חברים וידידים

_homePage-06

ניתן לרכוש אות
לעילוי נשמת
יהודים שנפטרו

_homePage-05

עלות אות:
כנדבת לבכם
עלות אות ותעודה:
לפחות 18 ש"ח

"ובעת ההיא ימלט עמך, כל הנמצא כתוב בספר..."

"ובתנאי שלא יפסיק כל זמן שישנו יהודי אחד שאין לו אות בספר התורה"
rabi-03
מדברי הרבי
0
ספרי תורה
10000
אותיות

המספרים מתעדכנים והם להמחשה בלבד

10000
אותיות להשלים ספר תורה נוסף