תעודה אישית

בתרומה של 18 ש"ח לאות ומעלה יקבל הרוכש תעודה מפוארת

צור קשר עם הועד לכתיבת ספר התורה הכללי

הועד לכתיבת ספר התורה הכללי לאחדות ישראל | ישככר קפלן 2, קרית מוצקין

058-4239728 1sefertorah@gmail.com