אות בספר תורה

0.00

שימו לב תעודה תשלח לתורם בארה”ק לפחות 18 ש”ח ובחו”ל 13 דולר

עבור מי נרכשת האות *

שם פרטי + משפחה *

שם האם *

ציינו סכום לתרומה

כתובת למשלוח תעודה

קטגוריה: