רכישת אותיות

שימו לב משלוח תעודה הוא בהשתתפות של לפחות 18 ש”ח

במידה ואתם מעוניינים שהתעודות יועברו לממלא הטופס אין צורך למלא את כתובת כולם רק שם ושם האם