ארבעים שנה למבצע אות בס״ת הכללי

ארבעים שנה מאז יצא הרבי במבצע החשוב של אות בס״ת הכללי בערב ראש השנה תשמ״ב. משאת נפשו הק׳ החלה להתממש כאשר נכתבו בזה אחר זה במשך השנים כמה וכמה ספרי תורה כלליים. הרבי עודד והמריץ להמשיך בכתיבת ספרי תורה נוספים, ״עד שלא ישאר אף יהודי שאין לו אות בספר תורה כללי״ כלשון קודשו.

המצב הביטחוני בתשמ״ב היה בכי רע, העולם נע והזדעזע, והרבי הרגיע ונסך תקווה. ״ובעת ההיא ימלט עמך, כל הנמצא – כתוב בספר״, חזר הרבי ללא הרף: הדרך להתמגן, הוא להתאחד כולם יחד ולהשתתף בספר התורה הכללי ולהתאחד בכוחה הנשגב של התורה לשמור ולהציל אותנו!

אות קטנה סגולה גדולה

הקורונה לצערנו עדיין כאן. בכל יום נספרים חולים נוספים ומתים ל״ע. אין מתאים יותר מזמן זה לפתוח במבצע הנציגים של ס״ת הכללי. המטרה שבכל עיר ועיר ובכל מוסד וישיבה יהיה נציג של הועד שיהיה אחראי במקומו לכך להגבת הרישום, באמצעות הפצת חומרי הסברה ועידוד חסידים אחרים שירשמו גם הם.

כל נציג יקבל ערכה מהודרת הכוללת טפסים להרשמה וחוברת מושקעת על המבצע, הכוללת סקירה היסטורית, מבט רעיוני, סיפורים והוראות מעשיות. בכל שבוע נשלח חומרי הסברה והפצה בקבוצת הוואטסאפ של הפעילים לשימוש הנציגים.

איך מצטרפים?

בכל שלושה חודשים תתקיים הגרלה על פרס יקר ערך (דולר מהרבי, כלי כלשהו, סכום כסף וכדומה) בין הרושמים למעלה מ-40 יהודים בכל אחד משלושת החודשים האחרונים (בסוף חודש כסלו תהיה ההגרלה הראשונה).

בסוף שנה תערך הגרלה על כרטיס טיסה לרבי בין כל מי שרשם למעלה מ-40 יהודים בכל חודש וחודש במשך השנה.

רשימת הנציגים תפורסם באתר ס״ת הכללי עם מספרי הטלפון כדי שמי מעוניין לסייע בפעילות באותו המקום, יוכל ליצור עמם קשר.

להצטרפות כנציג לחצו כאן ומלאו את הטופס.

לחצו כאן כדי להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של הפעילים.