אודות

מה הוא ספר התורה הכללי לאחדות ישראל?

בשנת תשמ”ב הכריז הרבי מליובאוויטש על כתיבת כתיבת ספר תורה כללי שיאחד את עם ישראל, בנוסף אומר הרבי שרכישת אות בספר התורה תועיל לשמירה והצלה, על פי הפסוק “בעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא בספר” ( ספר דניאל ). באותה שנה הוקם הוועד לכתיבת ספר תורה, ולאחר שסיימו את הספר הראשון הוא הוכנס ברוב עם בל”ג בעומר במירון.
הוראת הרבי הייתה להמשיך לכתוב: “ובתנאי שלא יפסיק כל זמן שישנו יהודי אחד שאין לו אות בספר התורה”.

  • קניית אות בספר התורה הכללי נעשית על ידי תרומה סימלית כפי נדבת לבכם, בנוסף בהשתתפות של 18 ש”ח ומעלה לאות תישלח אליכם תעודה מיוחדת.
  • גם מי שכבר קנה בעבר אות בספר תורה כלשהו זכאי לקנות אות בספר תורה מיוחד זה הנכתב לזכות כלל ישראל.
  • ניתן לקנות ולתרום מכספי מעשר

מעשה שהיה

בימי הבעל שם טוב, בשנת ה’תקי”ג היה לא עלינו קטרוג גדול על העיר מז’יבוז’, אנשים נשים וטף חלו עקב מגפה שפרצה בעיר, והגיעו עד כדי גסיסה רחמנא ליצלן.

ותהי צעקה גדולה בעיר כי אין בית שאין ששם חולה אחד או שניים, במר נפשם פנו נציגי העיר אל הבעש”ט ויתחננו בפניו להרבות עבורם בתפילה, ענה מורנו הבעש”ט שאיננו יכול להושיעם ורק בידם להחליש או לבטל את רוע הגזרה. הבעש”ט הסביר להם את פירוש התפילה “ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך” כי עבודת ישראל עושה תמיד רצון להחליש את הגזרה ולבטלה ומהי עבודת ישראל זו שעומדת תמיד לפני השם יתברך לעשות רצון? אלו האותיות שבתורה, בהשתתפות כל תושבי העיר“. הנוכחים קבלו על עצמם לכתוב ספר תורה ע”י כל תושבי העיר ומורנו הבעש”ט ציווה לסופרו ר’ צבי הצדיק שיתחיל מיד בכתיבת ספר התורה, ועם הכתיבה החלו כל חולי העיר להרפא. לספר תורה זה קראו בשם ספר התורה בעל המופת.

צור קשר עם הועד לכתיבת ספר התורה הכללי

הועד לכתיבת ספר תורה הכללי לאחדות ישראל | ישככר קפלן 2, קרית מוצקין

 058-4239728  1sefertorah@gmail.com