תורמים אות בספר תורה לשמירה והגנה על חיילי ישראל

בהתאם להוראת הרבי מליובאוויטש בעתות מלחמה
החלה הכתיבה של ספר התורה
שכל אחת מ-304,805 אותיותיו תוקדש לחייל או חיילת בצה"ל.

האות האישית בספר התורה, מהווה כמין 'קמע' רוחני לשמירה והצלה, ותורמת להגנת חיי החיילים.

זו ההזדמנות שלך
לשמור על החיילים היקרים שלנו!

תרמו אותיות בספר התורה!

26,283
אותיות נתרמו מתוך 304,805
8% הושלמו

אמץ חייל

מס׳ חיילים:

סכום:

הפרטים שלך:

סה״כ תרומה: ₪0