עובדות מעניינות הקשורות במבצע אות בספר תורה הכללי:

כמה שילם הרבי עבור אות?

לאחר שהרב דוד רסקין דיווח לרבי בד׳ תשרי תשמ״ב שאת האותיות הראשונות בספר התורה הראשון זיכו לרבי ולרבנית, נתן הרבי 100$ עבור כל אות!


ביטויים מיוחדים

בשיחות הרבי אנו מוצאים ביטויים מיוחדים מהרבי על מבצע זה, ביניהם שזהו ״המבצע המיוחד לדורנו זה״, ״המבצע הפנימי״, ״ענין הכל כללי והכי פרטי״.


הרבי מחפש את נציג הועד

בליל שמיני עצרת תשמ״ב, בעת ה׳הקפות׳, כיבד הרבי בהקפה השישית את כל השייכים ל׳ועדים׳ העוסקים בכתיבת ספרי התורה – ס״ת של תו״ת ובית רבקה, הספר הנכתב בארץ הקודש ע״י הועד לכתיבת ס״ת הכללי.

הרבי חיפש את חבר הועד דאז, הרב לייבל שילדקרויט, שליח הרבי בחיפה, באומרו: ״וואו איז לייבל שילדקרויט פון חיפה?״.


משקה עבור הסיומים

בשיחת ש״פ אמור תשמ״ב, לקראת שני הסיומים הראשונים (סיום ס״ת של תו״ת, וסיום ס״ת הכללי באה״ק) אמר הרבי בהתוועדות: ״הנה בעמדנו ביום השבת הסמוך לל״ג בעומר, שחל ביום השלישי בשבוע – הרי כאן המקום לעורר אודות הפעולות המיוחדות הקשורות עם ל״ג בעומר:

״לכל לראש – בנוגע ל״סיום״ דכתיבת ספר התורה הכללי (הן כאן, והן באה״ק), להשתדל שה״סיום״ יערך ״ברוב עם הדרת מלך״…״

[בהתאם להוראה זו – שגם ניתנה באופן פרטי לשאלת הרב אוירכמן בשם הועד, היכן לערוך את הסיום – נערך הסיום באה״ק בל״ג בעומר במירון בהשתתפות עשרות אלפים מבנ״י כאשר אדמו״רים ורבני הקהילות כיבדו בהשתתפותם לכבודו של הרבי מחולל המבצע].

בהמשך ההתוועדות נתן הרבי ״משקה״ מההתוועדות עבור החגיגה דסיום כתיבת הס״ת וביקש שינגנו ניגון מיוחד בקשר למאורע זה. וסיים באיחול שבקרוב ממש נרקוד עם ספר תורה זו לקבל פני משיח צדקנו!


מבצע תמידי

בשנת תשמ”ה, התבטא הרבי באחת השיחות, ש”אף שלא הוזכר עניין זה – ס”ת הכללים” – בהתוועדות שלפני זה, אין מקום כלל וכלל ל”פשט’לאך” ו”פירושים” כו’, שכן, לאחרי שהוזכר כבר ריבוי פעמים, יותר ממאה ואחד פעמים, שוב אין הכרח לחזור ולעורר מדי פעם בפעם”. יש לציין שלמרות זאת המשיך הרבי לעורר על כך מידי פעם גם לאחרי שנת תשמ”ה.