הרה״ח ר׳ הלל הופמן ע״ה היה מהפעילים ביותר בארץ הקודש ברישום יהודים לספרי התורה הכלליים. מדי יום היה עובר ר׳ הלל מדלת לדלת ברחבי הארץ ורושם ילדים ומבוגרים לאותיות בס״ת.

במכתב ששלח ר׳ הלל לרבי יחד עם הרה״ח ר׳ ראובן דונין ע״ה, מבקש הוא מהרבי שחצי מהזכויות בפעילות זו יעברו לר׳ ראובן, כיוון שהוא זה שעודד אותו לפעול ברישום אותיות לס״ת הכללי.

מענה הרבי הנדיר מסוגו היה ״אי״ה אקח גם אני משלך״!

מצורף בזה מכתבו של ר׳ הלל ותשובת הרבי בכתב-ידו של ר׳ ראובן – מתוך הקובץ ״פלפולא דאורייתא״ ישיבת תו״ת קרית אתא)

מי מאיתנו לא היה רוצה שהרבי יבקש חלק בזכויות שלו?!