ארבעים שנה לתחילת מבצע אות בס״ת הכללי: איך הכל התחיל? איך הוקם הועד לכתיבת ספר תורה הכללי? מה הרעיון לאחד את כל בני ישראל בספרי התורה?

האם אפשר לרכוש אותיות עבור מישהו שכבר נפטר? האם ילדים צריכים גם לקנות? כמה עולה אות? ומדוע איש הבטחון ניאות לעצור את הפגישה כדי לרכוש אותיות בס״ת הכללי אצל הרב נחמיה שמרלינג שליח הרבי בכפר יונה?

הרב לוי יצחק הולצמן בחוברת מקיפה סוקר את הרקע ההיסטורי, הרעיוני לצד סיפורים והוראות מעשיות.