האם מי שכתב ספר תורה שלם בעצמו – זקוק לאות אחת בספר תורה הכללי? כמה עולה אות? האם אפשר להירשם במספר ספרי תורה? איך כל המבצע התחיל? האם יש זמנים מיוחדים שבהם צריך לעסוק ביתר שאת מבצע זה?

בעיתון כפר-חב״ד התפרסמה סקירה רעיונית המסכמת את הסוגיא ע״פ שיחות ומענות הרבי על מבצע זה, והרי היא לפניכם.